Kjører Bergen-Oslo i morgen hvis noen vil møtes på veien...