Kjører fra Mo til Oslo 9 juli.
Har plass om noen vil føre med, og
har tid om noen ønsker besøk i løpet av lørdag, til langt på kveld.