Hei ingen lekne i Namsos i dag da for snap eller ute lek Open for alt