Kjører fra Fyresdal til Oslo ca kl 13 i morgen. Hyggelig med selskap på veien. Noen? Send pm for å avtale skyss. Selvsagt ikke krav til gjenytelse.