Hei.
Har du lyst til å møte meg på fredag 10.06 etter kl. 1600 på svartkulp for
intimstund