Har du en drøm bli "oppdaget"i skogen for så å bli tatt bestemt?Da er vi 2 kanskje det skjer nå snart?