18-30 ca .
GJerne litt røfft og lenge
Disponerer leilighet på torshov