Svar på tråden eller send PM

Har hatt veldig lite action fordi jeg sliter med å få kontakt med folk sosialt, så om noen liker sånne typer er jeg perfekt.