19 år gammel, blir i Tromsø fram til Torsdag morgen.
Møtes?