Jeg kjører Oslo - Kristiansand i dag 5/4, avreise ca kl 16 om noen vil sitte på?