Vil du kontakte meg å spørre om vi skal bli venner?