Er en veldedig subbmisiv 18åring, gjør alt du vil, sålenge du straffer meg om jeg ikke klarer å utføre oppgaven slik du ønsket. Pm for spørsmøl og mer info