Håndverker på jobb søker treff.
Tar gjerne en kopp kaffe og noe attåt.