Gi beskje ASAP viss du vil sjå ein tøff gut i kveld ;-)
Bli her til i morgo har hotell å likar kos ;-)