Er på Hotell i Sandnessjøen fra torsdag til fredag denne uke. Har lyst på besøk