Mange vokser på motgang.
Ikke så viktig hvor gammel du er.
Vil gjerne bli kjent med deg og kanskje vi kan treffes etter hvert.