Er i Bergen, bor på hotell, 2.-5. november. Bli kjent? Se hverandre an? Spenning og kos, eller en tur sammen? Er 42.