Er på hotel i Gardermoen i kveld noen som vil besøke meg kvinner eller par