Mange vokser på motgang.
Vil gjerne bli kjent med deg og kanskje vi kan treffes etter hvert.