Halloien

Trondheim. PM så blir dette mye mer interessant.