Jeg vil gjerne ha komentarer fra deg som leser dette. Liker du slikt selv eller syns du det er for perverst?
Gjerne kommentarer , tanker fra jenter/kvinner.