Noen som vil?
Har gratis billetter.

Oslo spektrum 1930