Slave her til disposisjon i kveld på skype! Vil gjøre det meste jeg får beskjed om, grensen ligger høyt <3

Send en PM om du er interessert!