Er på hotell i Bergen idag Er du i området?! PM da vel?!