Kjeder meg litt og kjekker om det er noe liv i Hammerfest