for heftig lek, enten hos deg eller ute, seiøs og stiller opp, du må bekrefte deg