Hei
Noken som vil møte ein vestlening på et hotell i Lillestrøm i morgen kveld?