Ikke noen krav eller forventninger.. bare selskapssyk