Jeg vil gjerne møtes med stripper som vil kanskje gjøre mer