ja, som overskrifter sier.
Alder er ingen hindring