Det er spesielt 3 ting som irriterer meg her i verden, og den ene er ufullstendige oppramsinger.