Lille Jon gjorde det dårlig på skolen, særlig i matte.
Foreldrene valgte å sende ham på en kristen privatskole,
og snart var Jon klassens beste i matte.
Foreldrene spurte hva som hadde motivert ham til de grader?
- Det første jeg så da jeg kom inn i klasserommet, var en type
som hang på veggen, spikret fast til et plusstegn ...
og da skjønte jeg at disse folka kødder du ikke med ... !