http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Fikk...n-2622403.html

Fantastisk historie om tyveri av en MAC
og hvordan dei fant tyven og fikk stoppet MACen
på vei til England som postpakke.