Oslo kinematografer fikk kalde føtter:

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=136497