Engelskmann kastet konas veske på havet:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/a...artid=10021602

Hærlig...