Her kan du ta livet av Crazy frog engang for alle, enten ved å skambanke han, elle blåse opp hodet hans.


http://www.somethingwrong.co.uk/crazy_frog_baseball/