Psykiater tilbød porno og whisky:
http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/08/04/542573.html

En privatpraktiserende psykiater i Østfold skal ha tilbudt sine pasienter
porno og whisky under konsultasjoner.
Nå har han fått advarsel fra Helsetilsynet
etter klager fra fire kvinnelige pasienter.