Politisk korrekt ordbok:

Gal
Person med alternativt virkelighetsbilde

Prostituert
Utøver av økonomisk kompensert kroppskontakt

Halshugging
Kirurgisk isolering av hode.

Ulykke
Sikkerhetsrelatert hendelse

Drosjesjåfør
Urban transportspesialist

Søppelforbrening
Termobehandling av avfall

Tjuvgods
Temporært misplasserte eiendeler.

Overfall
Privatisert inntektsfordeling på gateplan i storbyene

Skallet
Hårmessig misbegunstiget

Nødsituasjon
Ikke-rutinemessig hendelse

Innlagt på sinnsykehus
Konsument av psykiatriske helsetjenester

Idioti
Intuitivt kontraproduktiv atferd

Dritings
Å være i en lite resoneringsdyktig tilstand.

Budsjettkutt
Intern budsjettreallokering

Slum
Substandard bomiljø

Offentlig sløsing
Eksessiv ressursbruk

Pervers
Seksuelt dysfunksjonell

Evneveik
Annerledes kognitivt utfordret

Inkompetent
Annerledes kvalifisert

Feil
Logisk på en annen måte

Lat
Motivatorisk misbegunstiget

Uærlig
Etisk forvirret