Slikt skjer når du ikke betaler håndverkeren:
http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/04/24/533542.html