Benevnelsen kilogram skal bort:
http://www.dagbladet.no/dinside/2007/11/10/517813.html

Mol og kilogram skal også få nye navn.
Betegnelsen kilogram er i seg selv upresist.


Pøh...