De unge modellenes dom over politikerne er knallhard:
http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/09/12/443122.html



Her er dommen:

* Erna Solberg, Høyre:
Usunn røyker, dårlig rollemodell for de unge.
Har ikke greid å markere seg i valget med noen saker - lite troverdig.

* Jens Stoltenberg, Arbeiderpartiet:
Virker krampaktig og lefler med Kjell Inge Røkke.
Politisk broiler uten relevant praksis i næringslivet.
Husker ikke selv hvilket kaos AP selv foråraket bare for noen år siden.
Lite troverdig.

* Kristin Halvorsen, SV:
Hobbykommunist som vil ha statskapitalisme.
Virker maktsyk og svelger for mange kameler.
Ikke troverdig.

* Lars Sponheim, Venstre:
Hobbybonde med tullete utsagn.
Virker som en norsk «nisse» uten mål og mening.
Sleiver til med liberalisme i noen saker.
Bør gå i seg selv og ikke la seg kjøpe av Mæle.
Lite troverdig.

* Siv Jensen, Frp:
Flink og saklig.
Sliter med gubbene i partiet som kan ha gått ut på dato.
Savner miljøsvarene og bør satse mere på ungdommen i valgkampen.
Troverdig i de sakene hun er opptatt av.

* Roy Waage, Kystpartiet:
Lite synlig i valgkampen.
Gjør en grei jobb for Kystnorge men glemmer at det finnes andre saker og målgrupper.
Troverdig i de sakene de er opptatt av.

* Dagfinn Høybråten, Krf:
Mørkemann med noen lyspunkter.
(Røykeloven).
Henger seg for mye opp i hva andre gjør.
Bør snakke om egen politikk.
Tam og dvask type.
Står ikke til troende.

* Åslaug Haga, Senterpartiet:
Den nye «svikeren» i borgelig sammenheng.
Har kun ett standpunkt: Nei til EU.
Resten er svada og fløyelsprat.
Ikke troverdig.

* Torsten Dale, RV:
Patetisk type med Stalin/Lenin-tendenser.
Dekker seg bak de fattige, men er egentlig ute etter vepnet revolusjon.
Kan være direkte farlig for Norges sikkerhet med sitt syn på innvadringspolitikken.
Ikke troverdig.