Ungdommer krasjet i stjålet bil:
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=175124

Drosjesjåføren hadde akkurat startet vakten
da en bil kom susende i mellom 50 og 60 kilometer i timen i feil kjørebane.
I bilen satt det tre gutter, to på 14 og en på 16 år.


Priceless...