Her ligger båten din, Jens Stoltenberg:
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=172825

Bilder av båten til statsminister Jens Stoltenberg
viser at han har en tung jobb foran seg for
å få tatt den opp av vannet før vinteren.