http://www.itavisen.no/sak/398196/Gr..._i_tastaturet/
En konsulent som hadde vært borte på én ukes jaktferie,
kom tilbake og fant en liten elgjakt i miniatyr i tastaturet sitt.
De søkefulle kollegene hadde brukt en uke på å vanne fram et lite karsebed,
som de siden dekorerte med elg og jakttårn.