Få kvinner søker økt sex-lyst:
http://www1.vg.no/helse/artikkel.php?artid=171647
To studier skal teste piller som gir sex-lyst for kvinner.
Men androlog Ken Purvis har bare fått tak i halvparten av deltagerne.