Skulle parkere - kjørte gjennom veggen:
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=171329
Her, gjennom veggen på kjøpesenteret,
endte bilen til den 50 år gamle kvinnen
da hun skulle parkere på kjøpesenteret i Bryne.