Millioner brukt på opprusting av truede forsvarsbygg:
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=166810

Forsvaret har brukt over 700 millioner kroner de siste årene
på militære anlegg som kan bli lagt ned eller redusert betraktelig.
I militærleiren Skjold i Indre Troms er Forsvaret i gang med å bygge flerbrukshall, undervisningsrom og kontorer til 90 millioner kroner. Skjold er blant anleggene som ifølge NRK trolig står på forsvarssjefens kuttliste.


Skattepengene våres, ja.
Bare sløs dem vekk.
Nei, legg ned hele forsvaret...