Portable Document Format:
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
Også kjent som Adobe Acrobat filtype,
men som jeg liker å kalle den: PeDoFil...

(En noe blaut vits...)