Jan Guillou: Sikkerhetsvakten tok meg på tissen min:
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=154899
http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/08/23/509733.html

Homofiles ønskedrøm:
Enten som passasjer eller som sikkerhetsvakt på Oslo Lufthavn Gardermoen...