Den ene fitteleppa til den andre:-Det er rart vi er venner så mye kødd
det er mellom oss